CSE

"ЦСЕ Грийн ентърпрайсис" ООД е създадена през 2012 год. с цел развитие и инвестиции в екологични проекти, преработка на отпадаци от биологичен произход и производство на екологично чиста енергия.